lunes, 10 de diciembre de 2012
APARICIÓ A LA VENDA DE
SEGLE XX
núm. 5 (2012)
Recerques i assaigs

Chiao-In Chen (Universitat Autònoma de Barcelona), Els Camises Blaves i el feixisme xinès (1932-1938).

Borja de Riquer i Permanyer (UAB), Joan Ventosa i Calvell, l’home de la Lliga Catalana a Burgos. Les relacions dels catalanistes conservadors amb els militars rebels durant la Guerra Civil.

Pablo Escribano Miralles (Institut d’Études Politiques de Paris), Refugiats del republicanisme espanyol a l'Àfrica del Nord durant la Segona Guerra Mundial.

Josep Gelonch Solé (London School of Economics), FET y de las JONS en el món rural català de postguerra.

David A. Messenger (University of Wyoming), La colònia alemanya, els consolats nord-americans i la desnazificació a Vigo i Bilbao després de la Segona Guerra Mundial.

Diàlegs: Sobre la rereguarda en guerra a Catalunya, 1936-1937

José Luis Martín Ramos (Universitat Autònoma de Barcelona) i Joan Villarroya i Font (Universitat de Barcelona)

Ressenyes i notes de lectura

Francesc Veiga (Universitat Autònoma de Barcelona), Josep Fontana, Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945 (Y hasta hoy). Barcelona, Pasado & Presente, 2011.

Ismael Saz (Universitat de València), António Costa Pinto, Rethinking The Nature of Fascism. Comparative Perspectives. New York, Palgrave-Macmillan, 2011.

Julián Casanova (Universidad de Zaragoza), Michael Seidman, The Victorious counterrevolution: The Nationalist Effort in the Spanish Civil War. Madison, University of Wisconsin Press, 2011/ La victoria nacional. La eficacia contrarrevolucionaria en la Guerra Civil. Madrid, Alianza Ensayo, 2012.

Michael Seidman (University of North Carolina Wilmington) Gabriele Ranzato, La grande paura del 1936. Come la Spagna precipitò nella guerra civile. Roma- Bari, Laterza. 2011.

Àngel Duarte (Universitat de Girona), Fernando del Rey, Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española. Madrid, Tecnos, 2011; Roberto Villa García, La República en las urnas. Marcial Pons, Madrid, 2011; Eduardo González Calleja, Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República. Madrid, Alianza Editorial, 2011.

Jaume Suau (Universitat de Barcelona), Francesc Veiga, La fábrica de las fronteras. Tierras de secesión Yugoeslava 1991-2001. Alianza, Madrid, 2011.

Jordi Catalán (Universitat de Barcelona), Mercedes Cabrera, Juan March (1880-1962). Madrid, Marcial Pons, 2011.

Jordi Casassas Ymbert, (Universitat de Barcelona), Ferran Archilés, Una singularitat amarga. Joan Fuster i el relat de la identitat valenciana. Afers, València, 2012.

Emilio Sáenz-Francés (Universidad Rey Juan Carlos), Antonio Cañellas Mas, Laureano López Rodó. Biografia politica de un ministro de Franco (1920-2000). Madrid, Biblioteca Nueva, 2011.

Antonio Niño Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid), Julián Casanova, Europa contra Europa. Barcelona, Crítica, 2011.

Steven Forti (Universitat Autònoma de Barcelona), Alejandro Andreassi, José Luis Martín Ramos (Coords.), De un Octubre a otro. Revolución y fascismo en el periodo de entreguerras, 1917-1934. Barcelona, El Viejo Topo, 2010.

Sebastiaan Faber (Oberlin College, EE.UU.), Aurora Bosch, Miedo a la democracia. Estados Unidos ante la Segunda República y la Guerra Civil española. Barcelona, Crítica, 2012.

Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla (CSIC), Charles Powell, El amigo americano. España y Estados Unidos: de la dictadura a la democracia. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011.

Zira Box (Universidad Nacional a Distancia), Laura Zenobi, La construcción del mito de Franco. Madrid, Cátedra, 2011.

Julián Sanz (Universitat de València), Vicent Flor, Noves glòries a Espanya. Anticatalanisme i identitat valenciana. Catarroja-Barcelona, Afers, 2011.

Andrea Tappi (Università degli Studi di Padova), Jordi Catalán, José Antonio Miranda i Ramon Ramon-Muñoz, Distritos y clusters en la Europa del Sur. Madrid, Marcial Pons, 2011.

Ignacio Peiró (Universidad de Zaragoza), Antoni Simón Tarrés, Tendències de la historiografía catalana. València, Universitat de València, Servei de Publicacions, 2009.

Javier Muñoz Soro (Universidad Complutense de Madrid), Publio López Mondéjar i Lorenzo Díaz, España. Un siglo de historia en imágenes. Barcelona, Lunwerg, 2012.

Marcial Sánchez Mosquera (Universidad de Sevilla), Alberto Sabio, Peligrosos demócratas. Antifranquistas vistos por la policía política, 1958-1977. Madrid, Cátedra, 2011.

Serge Buj (Universitat de Rouen), Anne-Aurore Inquimbert, Un officier français dans la guerre d'Espagne. Carrière et écrits d'Henri Morel (1919-1944). Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.

David Ballester Muñoz ((Universitat Autònoma de Barcelona), Castillo, Santiago (Dir.), Historia de la UGT. Madrid, Siglo XXI, 2008-2011. 6 vols.

miércoles, 17 de octubre de 2012

Xerrada i debat en el seminari amb el professor Roger Griffin

Barcelona, 10 d'octubre de 2012


Feixisme d'entreguerres: reacció contra el socialisme o una revolució contra el caos de la Modernitat?

Seminari organizat per Segle XX, revista catalana d’història, amb la col·laboració de la Fundació Cipriano García, el Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica de la UAB i la Fundació Institut d’Estudis Nord-americans de Barcelona.

Va tenir lloc el dimecres 10 d'Octubre. Fundació Institut d’Estudis Nord-americans, Via Augusta 123, Barcelona.

El dia anterior, el 9 d'octubre per la tarda, el professor Roger Griffin, de la Oxford Brookes University, havia impartit una conferència oberta al públic a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, organitzada per la Fundació Nous Horitzons i la Fundació Cipriano García, a la qual van assistir prop d'un centenar de professors i alumnes. El títol de la conferència fou Feixisme i Terrorisme: ideologies extremistes com la fruita enverinada de la Modernitat.

Al Seminari de debat del día 10 d'octubre, el profesor Griffin és un dels especialistes més reconeguts a nivell internacional en l'estudi del feixisme i també dels fenòmens de la nova dreta populista. És autor entre d'altres treballs del llibre, ja clàssic, The Nature of Fascism (St. Martin’s Press, 1991; Routledge, 1993), que encara no ha estat traduït al nostre país. I més recentment ha publicat l'obra Modernismo y Fascismo. La sensación de comienzo bajo Mussolini y Hitler, traduïda fa un parell d'anys al castellà per Akal.
Aquest mes d'octubre de 2012 ha presentat el seu nou llibre Terrorist’s Creed. Fanatical violence and the human need for meaning. Palgrave Macmillan (2012)

En aquest seminari a Barcelona, on van participar més d'una veintena d'especialistes de diferents universitats catalanes y de la resta d'Espanya, el professor Griffin va exposà dues interpretacions del fenomen feixista per debatre al voltant d'elles i confrontar-les:  la idea del feixisme com un moviment reaccionari contra el progrés  (socialisme/il·lustració/trascèndencia) o com un intent palingenèsic de crear un nou tipus de societat (el "nou consens"), que és un dels numerosos exemples de "modernisme programàtic", como els qualifica el professor Griffin, en l'àmbit de la pràcitca social i política.

Talk and discuss by Professor Roger Griffin

Interwar Fascism: Reaction against Socialism or a Revolution against the Chaos of Modernity?

Here I will focus on two interpretations of fascism to be debated: the idea of fascism as a reactionary movement against progress (socialism/Enlightenment/transcendence) or as a palingenetic bid to create a new type of society (the 'new consensus') which is one of countless examples of 'programmatic modernism' in the realm of socio-political practice.jueves, 15 de marzo de 2012Aparició del número 4 (2011) de Segle XX, revista catalana d'història


Recerques i assaigs

Soledad Fox Maura (Massachusetts University), Missió impossible: L’ambaixada republicana a Washington (1936-1939) 

Raanan Rein (Tel Aviv University), L’apropiació de la memòria dels voluntaris jueus de la Guerra Civil espanyola  per l’establishment sionista

Miquel de Toro (Universitat Autònoma de Barcelona), Holocaust, historiografia i identitat nacional a Alemanya (1945-1990)

Noemí Alonso (Universidad Complutense de Madrid), Els moviments veïnals a Roma durant el cicle de protesta italià, 1968-1976

César Lorenzo Ruiz (Universitat de Barcelona), De campus universitari a temple de la marginalitat. El canvi social a les presons espanyoles durant la transició política


Debats: Els processos de nacionalització a Espanya: anàlisi crítica i noves           
propostes d’intepretació

Fernando Molina (Universidad del País Vasco) i Miguel Cabo (Universidade de Santiago de Compostela), Donde da la vuelta el aire: reflexions sobre la nacionalització a Espanya

Alejandro Quiroga (Universidad de Alcalá de Henares), Les tres esferes. Cap a un model de la nacionalització a Espanya

Fernando Molina (Universidad del País Vasco) i Miguel Cabo (Universidade de Santiago de Compostela), Historiografia i nacionalització a Espanya. Reflexions finals


Ressenyes i notes de lectura

Jordi Gracia (Universitat de Barcelona), Roger Griffin, Modernismo y fascismo. La sensación de comienzo bajo Mussolini y Hitler. Editorial Akal. Madrid, 2010.

Claudio Natoli (Università di Cagliari), Sebastian Ullrich, Weimar-Komplex. Das Scheitern der ersten deutschen Demokratie und die politische Kultur des frühen Bundesrepublik. Wallstein Verlag. Göttingen, 2009.

Jaume Barrull (Universitat de Lleida), Borja de Riquer, La dictadura de Franco. Crítica – Marcial Pons. Barcelona, 2010.

Dianella Gagliani (Università di Bologna), Loreto Di Nucci, Lo Stato-partito del fascismo. Genesi, evolucione e crisi, 1919-1943. Il Mulino. Bologna, 2009.

Antonio Fco. Canales Serrano (Universidad de La Laguna), Alejandro Quiroga Fernández de Soto i Miguel Ángel del Arco Blanco (Eds.), Soldados de Dios y Apóstoles de la Patria. Las derechas españolas en la Europa de entreguerras. Comares. Granada, 2010.

Gonzalo Álvarez Chillida (Universidad Complutense de Madrid), Julián Casanova (Coord.), Tierra y libertad. Cien años de anarquismo en España. Crítica. Barcelona, 2010/ Dolors Marín, Anarquistas. Un siglo de movimiento libertario en España. Ariel. Barcelona, 2010.

Rafael Cruz (Universidad Autònoma de Madrid), Fernando Hernández Sánchez, Guerra o revolución. El Partido Comunista de España en la Guerra Civil. Crítica. Barcelona, 2010 / Sergio Gálvez i Manuel Bueno (Eds.), Nosotros los comunistas. Memoria, identidad e historia social. FIM - Atrapasueños. Granada, 2009.

Gabriele Ranzato (Università di Pisa), Santos Juliá, Hoy no es ayer. Ensayos sobre historia de España en el siglo XX. RBA. Barcelona, 2010 

Claudia Cabrero (Universidad de Oviedo), Antonio Rivera, Violencia política. Historia, memoria y víctimas. Maia Ediciones. Madrid, 2010 / Francisco Erice, Guerras de la memoria y fantasmas del pasado. Uso y abusos de la memoria colectiva. Eikasia. Oviedo, 2010.

Jesús De Felipe Redondo (Universidad de la Laguna), Manuel Pérez Ledesma i María Sierra, Culturas políticas: teoría e historia. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 2010.

Anna Caballé (Universitat de Barcelona), Isidre Molas, El meu temps de presó 1962-1963. Trencadís de records. Edicions 62. Barcelona, 2010.

Gloria Nielfa (Universidad Complutense de Madrid), Mary Nash, Trabajadoras: un siglo de trabajo femenino en Catalunya (1900-2000) [edició també en català]. Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2010 / Nerea Aresti, Masculinidades en tela de juicio. Hombres y género en el primer tercio del siglo XX. Cátedra. Madrid, 2010.

Carles Santacana (Universitat de Barcelona), Víctor Hurtado, Antoni Segura i Joan Villarroya, Atles de la Guerra Civil a Catalunya. Edicions Dau. Barcelona, 2010.

Imma Boj, Museu d’Història de la Immigració de Catalunya, Mercè Tatjer i  Cristina Larrera (ed.), Barraques. La ciutat informal del segle XX. Museu d’ Història de Barcelona, Institut de Cultura. Barcelona, 2010.

Lluís Úbeda, Manel Risques i Corbella, Conxita Mir i Curcó i Ricard Vinyes (dirs.). Un segle d'història en fotografies. Enciclopèdia Catalana, 2010-2011. 4 vols.

Ana Cabana (Universidade de Santiago de Compostela), Susana Narotzky i Gavin Smith, Luchas inmediatas. Gente, poder y espacio en la España rural. PUV. València, 2010.

Rubèn Doll-Petit (Universitat de Girona), Xosé Manoel Núñez Seixas, Internacionalitzant el nacionalisme. El catalanisme polític i la questió de les minories nacionals a Europa, 1914-1936. Afers. València, 2010.

Paola Lo Cascio (Universitat de Barcelona), Mario del Pero, Víctor Gavín-Fernando Guirao i Antonio Varsori, Democrazie. L'Europa meridionale e la fine delle dittature. Le Monnier. Milano, 2010.

Ángela Cenarro (Universidad de Zaragoza), María Jesús Gonzalez, Raymond Carr: La curiosidad del zorro. Una biografía. Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2010.martes, 10 de enero de 2012

El passat mes de desembre de 2011 ha sortit publicat el número 4 de SEGLE XX, revista catalana d'història. Els seus continguts són:


SEGLE XX núm. 4 (2011)

Recerques i assaigs
Raanan Rein (Tel Aviv University), L’apropiació de la memòria dels voluntaris jueus de la Guerra Civil espanyola per l’establishment sionista

Soledad Fox Maura (Massachusetts University), Missió impossible: L’ambaixada republicana a Washington (1936-1939)

Noemí Alonso (Universidad Complutense de Madrid), Els moviments veïnals a Roma durant el cicle de protesta italià, 1968-1976

César Lorenzo Rubio (Universitat de Barcelona), De campus universitari a temple de la marginalitat. El canvi social a les presons espanyoles durant la transició política

Miquel de Toro (Universitat Autònoma de Barcelona), Holocaust, historiografia i identitat nacional a Alemanya (1945-1990)

Debats

Els processos de nacionalització a Espanya: anàlisi crítica i noves propostes d’intepretació

Fernando Molina (Universidad del País Vasco) i Miguel Cabo (Universidade de Santiago de Compostela), Donde da la vuelta el aire: reflexions sobre la nacionalització a Espanya

Alejandro Quiroga (Universidad de Alcalá de Henares), Les tres esferes. Cap a un model de la nacionalització a Espanya

Fernando Molina (Universidad del País Vasco) i Miguel Cabo (Universidade de Santiago de Compostela), Historiografia i nacionalització a Espanya. Reflexions finals

Ressenyes i notes de lectura

Jordi Gracia (Universitat de Barcelona), Roger Griffin, Modernismo y fascismo. La sensación de comienzo bajo Mussolini y Hitler. Editorial Akal. Madrid, 2010.

Claudio Natoli (Università di Cagliari), Sebastian Ullrich, Weimar-Komplex. Das Scheitern der ersten deutschen Demokratie und die politische Kultur des frühen Bundesrepublik. Wallstein Verlag. Göttingen, 2009.

Jaume Barrull (Universitat de Lleida), Borja de Riquer, La dictadura de Franco. Crítica – Marcial Pons. Barcelona, 2010.

Dianella Gagliani (Università di Bologna), Loreto Di Nucci, Lo Stato-partito del fascismo. Genesi, evolucione e crisi, 1919-1943. Il Mulino. Bologna, 2009.

Antonio Fco. Canales Serrano (Universidad de La Laguna), Alejandro Quiroga Fernández de Soto i Miguel Ángel del Arco Blanco (Eds.), Soldados de Dios y Apóstoles de la Patria. Las derechas españolas en la Europa de entreguerras. Comares. Granada, 2010.

Gonzalo Álvarez Chillida (Universidad Complutense de Madrid), Julián Casanova (Coord.), Tierra y libertad. Cien años de anarquismo en España. Crítica. Barcelona, 2010/ Dolors Marín, Anarquistas. Un siglo de movimiento libertario en España. Ariel. Barcelona, 2010.

Rafael Cruz (Universidad Autònoma de Madrid), Fernando Hernández Sánchez, Guerra o revolución. El Partido Comunista de España en la Guerra Civil. Crítica. Barcelona, 2010 / Sergio Gálvez i Manuel Bueno (Eds.), Nosotros los comunistas. Memoria, identidad e historia social. FIM - Atrapasueños. Granada, 2009.

José Luis Martín Ramos (Universitat Autònoma de Barcelona), Domenico Losurdo, Historia y crítica de una leyenda negra. El Viejo Topo. Barcelona, 2011.

Gloria Nielfa (Universidad Complutense de Madrid), Mary Nash, Trabajadoras: un siglo de trabajo femenino en Catalunya (1900-2000) [edició també en català]. Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2010 / Nerea Aresti, Masculinidades en tela de juicio. Hombres y género en el primer tercio del siglo XX. Cátedra. Madrid, 2010.

Ana Cabana (Universidade de Santiago de Compostela), Susana Narotzky i Gavin Smith, Luchas inmediatas. Gente, poder y espacio en la España rural. PUV. València, 2010.

Rubèn Doll-Petit (Universitat de Girona), Xosé Manoel Núñez Seixas, Internacionalitzant el nacionalisme. El catalanisme polític i la questió de les minories nacionals a Europa, 1914-1936. Afers. València, 2010.

Paola Lo Cascio (Universitat de Barcelona), Mario del Pero, Víctor Gavín-Fernando Guirao i Antonio Varsori, Democrazie. L'Europa meridionale e la fine delle dittature. Le Monnier. Milano, 2010 / Encarnación Lemus, Fernando Rosas, Raquel Varela, El fin de las dictaduras ibéricas (1974-1978). Centro de Estudios Andaluces. Sevilla, 2010.

Jesús De Felipe Redondo (Universidad de la Laguna), Manuel Pérez Ledesma i María Sierra, Culturas políticas: teoría e historia. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 2010.

Gabriele Ranzato (Università di Pisa), Santos Juliá, Hoy no es ayer. Ensayos sobre historia de España en el siglo XX. RBA. Barcelona, 2010

Claudia Cabrero (Universidad de Oviedo), Antonio Rivera i Carlos Carnicero Herrero (Coords.), Violencia política. Historia, memoria y víctimas. Maia Ediciones. Madrid, 2010 / Francisco Erice, Guerras de la memoria y fantasmas del pasado. Uso y abusos de la memoria colectiva. Eikasia. Oviedo, 2010.

Anna Caballé (Universitat de Barcelona), Isidre Molas, El meu temps de presó 1962-1963. Trencadís de records. Edicions 62. Barcelona, 2010.

Ángela Cenarro (Universidad de Zaragoza), María Jesús Gonzalez, Raymond Carr: La curiosidad del zorro. Una biografía. Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2010

Carles Santacana (Universitat de Barcelona), Víctor Hurtado, Antoni Segura i Joan Villarroya, Atles de la Guerra Civil a Catalunya. Edicions Dau. Barcelona, 2010.

Imma Boj (Museu d’Història de la Immigració de Catalunya), Mercè Tatjer i Cristina Larrera (ed.), Barraques. La ciutat informal del segle XX. Museu d’Història de Barcelona, Institut de Cultura. Barcelona, 2010.

Lluís Úbeda (historiador), Manel Risques i Corbella (Director.), Un segle d'història en fotografies. Enciclopèdia Catalana, 2010-2011. 4 vols.SEGLE XX, revista catalana d’història está entre las revistas de Historia Moderna y Contemporánea que aparecen en el lanzamiento reciente, en diciembre de 2011, del RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades).

El RESH es un sistema de información que integra indicadores de calidad para las revistas científicas españolas de Ciencias Sociales y Humanidades. Surge con la intención de hacer converger los proyectos desarrollados hasta el momento por EPUC (Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas) del CCHS-CSIC y por EC3 (Grupo de Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica) de la Universidad de Granada, reuniendo indicadores que han sido desarrollados, aplicados y actualizados por ambos grupos. Ha sido creado en el marco del proyecto Valoración integrada de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanas mediante la aplicación de indicadores múltiples (SEJ2007-68069-C02-02), financiado por el Plan Nacional de I+D+I.

La plataforma web que contiene la valoración integrada de las revistas españolas se encuentra alojada en la dirección http://epuc.cchs.csic.es/resh .