miércoles, 17 de octubre de 2012

Xerrada i debat en el seminari amb el professor Roger Griffin

Barcelona, 10 d'octubre de 2012


Feixisme d'entreguerres: reacció contra el socialisme o una revolució contra el caos de la Modernitat?

Seminari organizat per Segle XX, revista catalana d’història, amb la col·laboració de la Fundació Cipriano García, el Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica de la UAB i la Fundació Institut d’Estudis Nord-americans de Barcelona.

Va tenir lloc el dimecres 10 d'Octubre. Fundació Institut d’Estudis Nord-americans, Via Augusta 123, Barcelona.

El dia anterior, el 9 d'octubre per la tarda, el professor Roger Griffin, de la Oxford Brookes University, havia impartit una conferència oberta al públic a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, organitzada per la Fundació Nous Horitzons i la Fundació Cipriano García, a la qual van assistir prop d'un centenar de professors i alumnes. El títol de la conferència fou Feixisme i Terrorisme: ideologies extremistes com la fruita enverinada de la Modernitat.

Al Seminari de debat del día 10 d'octubre, el profesor Griffin és un dels especialistes més reconeguts a nivell internacional en l'estudi del feixisme i també dels fenòmens de la nova dreta populista. És autor entre d'altres treballs del llibre, ja clàssic, The Nature of Fascism (St. Martin’s Press, 1991; Routledge, 1993), que encara no ha estat traduït al nostre país. I més recentment ha publicat l'obra Modernismo y Fascismo. La sensación de comienzo bajo Mussolini y Hitler, traduïda fa un parell d'anys al castellà per Akal.
Aquest mes d'octubre de 2012 ha presentat el seu nou llibre Terrorist’s Creed. Fanatical violence and the human need for meaning. Palgrave Macmillan (2012)

En aquest seminari a Barcelona, on van participar més d'una veintena d'especialistes de diferents universitats catalanes y de la resta d'Espanya, el professor Griffin va exposà dues interpretacions del fenomen feixista per debatre al voltant d'elles i confrontar-les:  la idea del feixisme com un moviment reaccionari contra el progrés  (socialisme/il·lustració/trascèndencia) o com un intent palingenèsic de crear un nou tipus de societat (el "nou consens"), que és un dels numerosos exemples de "modernisme programàtic", como els qualifica el professor Griffin, en l'àmbit de la pràcitca social i política.

Talk and discuss by Professor Roger Griffin

Interwar Fascism: Reaction against Socialism or a Revolution against the Chaos of Modernity?

Here I will focus on two interpretations of fascism to be debated: the idea of fascism as a reactionary movement against progress (socialism/Enlightenment/transcendence) or as a palingenetic bid to create a new type of society (the 'new consensus') which is one of countless examples of 'programmatic modernism' in the realm of socio-political practice.No hay comentarios: