miércoles, 9 de enero de 2013

Obertura del Comitè de Redacció de SEGLE XX


Amb el darrer número de Segle XX, el 5 (2012), s’ha produït l’obertura en la composició dels membres del Comitè de redacció de la revista. S’han incorporat tres especialistes europeus i dos d’Amèrica. Els nous membres són:

 Luciano Alonso, Universidad Nacional del Litoral, de Santa Fe.

 Wayne H. Bowen, Southeast Missouri State University

 Natacha Lillo, Université Denis Diderot, Paris VII.

 Tilman Lüdke, Universität Freiburg

 Andrea Tappi, Università di PaduaNo hay comentarios: